نمونه کارهای متوسط

موتورهای قفسه سنجابی تک فازی الکتروژن
image اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در الکتروژن توسط
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
موتورهای سه فازی قفس سنجابی الکتروژن
image اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در الکتروژن توسط
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی
image اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:  
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز با گرید انرژی IE2
image اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V و راندمان IE2. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی
image اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه با فریم چدنی
image اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک¬کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۲۲۰V برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه
image اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۲۲۰V   برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را
ادامه مطلب