نمونه کارهای متوسط

موتورهای قفسه سنجابی تک فازی الکتروژن
image مه 15, 2019 بدون دیدگاه در الکتروژن توسط
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
موتورهای سه فازی قفس سنجابی الکتروژن
image مه 15, 2019 بدون دیدگاه در الکتروژن توسط
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی
image مه 14, 2019 بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:  
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز با گرید انرژی IE2
image مه 14, 2019 بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V و راندمان IE2. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی
image مه 14, 2019 بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۳۸۰V. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه با فریم چدنی
image مه 14, 2019 بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک¬کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۲۲۰V برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه
image مه 14, 2019 بدون دیدگاه در موتوژن توسط
الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ، ولتاژ نامی ۲۲۰V   برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را
ادامه مطلب